Aprecio Advies - Logo

Waardering

Het waarderen van een onderneming is een vak apart. Het doorgronden van de organisatie en de financiën geeft een eerste basis. Maar ook specifieke risico’s en ontwikkelingen in de branche/markt hebben invloed op de waarde van de onderneming. APRECIO waardeert ondernemingen, rekening houdend met deze factoren Lees meer.

APRECIO Advies -

Alimentatie en pensioen

Ook wordt Rob betrokken bij vraagstukken over partneralimentatie en pensioen. Bij deze afspraken speelt de waarde van de onderneming een belangrijke rol. Voor de partneralimentatie is van belang welk inkomen de ondernemer krijgt of zou kunnen ontvangen. Rob analyseert de bedrijfsgegevens en stelt vast welk inkomen reëel zou zijn. Het pensioen van de ondernemer zit meestal in de onderneming. Bij scheiding is het gebruikelijk dat de partner van de ondernemer zijn/haar gedeelte van het pensioen ontvangt. Rob maakt een inschatting of dit gedeelte van het pensioen uit de onderneming gehaald kan worden, zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. En wat het gevolg daarvan is voor de waarde van de onderneming.

APRECIO Advies -

Samenhang

Waarde, inkomen en pensioen zijn nauw met elkaar verweven. Rob zorgt bij de echtscheiding van een ondernemer ervoor dat de samenhang tussen deze onderwerpen niet uit het oog wordt verloren. De waardering van de onderneming is een belangrijk puzzelstuk bij het maken van afspraken. Rob houdt daarbij voor ogen dat de ondernemer verder kan met de onderneming en dat de partner de financiële middelen heeft om verder te gaan. Een goede waardering is in het belang van de ondernemer èn de partner.

APRECIO Advies -

Rapportages

De rapportages van APRECIO Advies zijn afgestemd op de specifieke situatie. Kort en bondig (quick scan) als dat volstaat, uitgebreid wanneer dat noodzakelijk is. Altijd is er sprake van maatwerk. Opdrachtgevers ontvangen in alle gevallen een heldere mondelinge toelichting bij de rapportage. De rapportages worden gekenmerkt door een zorgvuldige en gedegen onderbouwing.

APRECIO Advies -

Overlegscheiding

APRECIO Advies is lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Vanuit de innerlijke overtuiging dat een echtscheiding het best opgelost kan worden in onderling overleg tussen beide partners zet Aprecio Advies zich in als onpartijdig financieel deskundige bij een overlegscheiding.

Bij een overlegscheiding worden onze cliënten optimaal bijgestaan door een team van deskundigen. Dit team bestaat uit de advocaten van beide partners, een coach en een financieel deskundige. Allen zijn lid van de VcCP en zijn deskundig op hun vakgebied. Het doel van een overlegscheiding is om aan tafel met elkaar in onderling overleg te komen tot een duurzame oplossing. Afgesproken wordt dat niet naar de rechter wordt gegaan. Het belang van de kinderen en wederzijds respect staat voorop.

De overlegscheiding is vooral in complexe echtscheidingen, zoals bijvoorbeeld die waarbij ondernemers betrokken zijn, effectief gebleken. Meer informatie opvragen over overlegscheiding of kijk op www.overlegscheidenbrabant.nl.

Waardebepaling van ondernemingen

Binnen APRECIO Advies is Rob de Bruijn als Register Valuator (RV) werkzaam. Het bepalen van de waarde van een onderneming is een vak apart. Het beschikken over de benodigde rekentechnische vaardigheden en kennis over de diverse waarderingsmethodes is vanzelfsprekend van groot belang. Het verkrijgen van grondige kennis van onder meer de activiteiten van de onderneming en vervolgens het met behulp van de juiste waarderingsmethode ‘vertalen’ van deze kennis in cijfers en uiteindelijk in een waarde van de onderneming, is het specialisme van de Register Valuator.

Zodoende kan de echtscheiding snel en met het best mogelijke resultaat worden afgerond. In deze zaken werkt APRECIO Advies voor een optimaal resultaat in het belang van onze cliënten samen met familierechtadvocaten en gespecialiseerde mediators. Meer informatie opvragen over waardebepaling van de onderneming.

APRECIO Advies -

Financiële advisering bij echtscheiding

In aanvulling op de waardebepaling van de onderneming verricht APRECIO Advies zo nodig in samenwerking met andere specialisten ook de financiële en fiscale werkzaamheden die hiermee direct samenhangen. APRECIO Advies is gespecialiseerd in:

  • Opstellen van een overzicht van verdeling van alle vermogensbestanddelen
  • Berekenen van de waarde van het pensioen in eigen beheer en de hieruit volgende aanspraken
  • Geven van een second opinion
  • Adviseren inzake de hoogte van de alimentatie
  • Adviseren met betrekking tot de eigen woning
  • Beoordelen van huwelijksvoorwaarden
  • Optreden als deskundige voor de rechtbank en gerechtshof

In de uitvoering van een aantal van de voornoemde werkzaamheden werkt APRECIO Advies in voorkomende gevallen samen met specialisten op het betreffende vakgebied uit ons netwerk. Vraag meer informatie aan over de financiele advisering bij echtscheiding voor ondernemers.

APRECIO Advies -